Wednesday, 8 August 2012

Clinigol a Mardi Gras

Os nad ydych chi wedi clywed am Clinigol- Grŵp pop-electronig o Gaerdydd yw nhw- a ma' nhw'n 'breath of fresh air' yn y sin Gymraeg. Diwrnod 2 o'r arbrawf bach yma, a ma' Nia Medi- canwr gyda'r band wedi cysylltu trwy drydar yn cymeradwyo'r safwe newydd CymryHoyw. Dwi'n hynod o fles :) 

Clawr y sengl Swigod (Fy hoff gan!)  
Mae Clinigol yn perfformio ar y brif lwyfan am 6pm ar y 1af o Fedi. Yn ogystal, mae Freemasons a Heather Small yn perfformio. Ewch i'r gwefan am fwy o fanylion.  

http://www.cardiffmardigras.co.uk/Nos da. 

No comments:

Post a Comment