Friday, 5 October 2012

Tristwch yn y Canolbarth

April Jones - 5 oed

Ymddiheuriadau am ddiflannu, heb flogio am sbel fach nawr- ond mae'n amser prysur o’r flwyddyn i mi ar ôl dychwelyd i'r brifysgol yn Aberystwyth. Roedd wythnos y glas yn weddol ddiffwdan, a nawr mae'n amser unwaith eto i ganolbwyntio ar y gwaith! Er yr holl fwynhau, mae'r teimladau yn y gymuned wedi newid dros yr wythnos ddiwetha' oherwydd diflaniad April Jones o Fachynlleth nos Lun. Mae'r cyfryngau cenedlaethol wedi bod yn canolbwyntio ar y dre fach ac mae ymateb y bobloedd wedi bod yn sylweddol. Erbyn heddiw, mae Mark Bridger hefyd o Fachynlleth yn y ddalfa yn Aberystwyth, wedi'u gyhuddo o lofruddiaeth.

Er bod y siawns yn fach, rydym ni dal yn gobeithio bydd April yn dychwelyd yn ddiogel ac yn iach i'r teulu. Mae meddyliau pawb efo'r teulu yn ystod yr amser trist, anodd yma.

Mwy ar Golwg360 http://www.golwg360.com/

No comments:

Post a Comment