Saturday, 11 August 2012

Blachder Gogledd Cymru

Bydd digwyddiad BALCHDER Gogledd Cymru (North Wales Pride) rhwng y 5ed a'r 7fed Hydref 2012 yn Neuadd Hendre ger Bangor am y tro cynta' erioed. Mae'r digwyddiad yn cael eu rhedeg gan nifer bach o wirfoddolwyr Cymru Pride Wales. 
Tocynnau ar gael yn:
RASCALS BAR (Bangor Uwch), THE 3 CROWNS PUB (Bangor), ZERO SHOP (High St Bangor), Cash4Gold (Wrecsam) and Cwpwrdd Cornel (Llangefni).

Ar gael nawr am £15 (argaeledd prin)

No comments:

Post a Comment