Friday, 10 August 2012

GayWalesGuide a mwy...

Diwrnod braf eto yn y Gorllewin heddiw, gobeithio ma' pawb sy' digon ffodus i fynd i'r 'steddfod yn cael amser arbennig. Hoffwn ddiolch i Garry sy'n rhedeg gay wales guide (gaywalesguide.co.uk) sy' wedi ychwanegu cyswllt ni ar ei wefan! Rydw i'n bwriadu cydweithio gyda fe trwy cyfieithu cylchlythyr nhw a fydd yn arddangos yma. Mae gaywales.co.uk llawn lot fawr o wybodaeth defnyddiol i unrhywun LHDT sydd yn byw yma yng Nghymru - mae'n cynnwys rhestr cyflawn o'r cyrchfannau hoyw gorau a digwyddiadau o pob cwr y wlad yn ogystal a rhifau ffon a chysylltiadau i nifer o elusennau a mudiadau lleol a cenedlaethol! Hoffwn hefyd ddiolch am y cefnogaeth sydd wedi bod ar trydar (twitter), plis plis lledaenwch y gair- ailtrydar bach os gwelwch yn dda.
Over and out.

No comments:

Post a Comment