Wednesday, 22 August 2012

Geirfa newydd ar Gwefreiddiol

Cyflwynydd- Dylan Ebenezer 

Os nad ydych wedi dod ar draws y rhaglen yma yn y ffordd gonfensiynol, rwy'n argymell chi fynd ar s4c clic i dal i fyny. Rhaglen banel sy'n son am agweddau doniol y we, yn ogystal â newyddion a chlebran o fyd y selebs (popeth o drydar wrth gwrs)! Ar ôl gwylio'r rhaglen, fi nawr yn gwybod beth yw ystyr Cala Goeg (peidiwch a gofyn).

Mwy o gynnwys fel hyn sydd angen ar s4c i atynnu fwy o gynulleidfa yn fy marn i!

No comments:

Post a Comment