Sunday, 26 August 2012

Priodas neu beidio?

Partneriaeth Sifil- Nid Priodas!
Mae yna lot o helynt wedi bod yn y cyfryngau am y sefyllfa yn yr Alban ar y foment. Mae'r Eglwys Gatholig heddiw wedi condemnio llywodraeth yr Alban trwy ddweud gall priodas ond fod rhwng dyn a menyw. Ym mhersonol, does dim llawer o ots da fi beth sy'n digwydd- dwi’n llawer yn rhy ifanc i ddechrau sôn am briodi, ond i fod yn onest, yn y gymdeithas fodern oddefgar sy'n pwysleisio yn llai ar grefydd nag erioed o’r blaen, mae'r gallu i sefydlu partneriaeth sifil, sydd yn gyfreithlon unfath a phriodi- yn ddigonol i mi! Er hyn, mae'r llywodraeth yma yn camu yn y cyfeiriad cywir- sy'n wahanol i weddill y byd! Be chi'n feddwl te?

No comments:

Post a Comment