Saturday, 8 December 2012

Bydd dynion hoyw yn priodi eich cariadon!

Fideo hynod o ddoniol sy'n hyrwyddo priodas gyfartal. Diolch i @ElynStephens am dynnu fy sylw at y fideo.

No comments:

Post a Comment